[HĐ] Cuồng Ma Sủng Nữ - Trương Tiểu Lộc

[CMSN] Chương 11

Cuồng ma sủng nữ Tác giả: Trương Tiểu Lộc Editor: Mik Chương 11: Lần đầu dùng cơm trưa Nhà ăn trong Lam Cung chính là nơi mà Lam Điện Diễm cùng bọn nhỏ của hắn thường dùng cơm. Cũng có khi là nơi năm vị tướng quân của Ám Dạ Môn cùng dùng cơm. Tiếp tục đọc