[VDTSGTC] Chương 8
[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[VDTSGTC] Chương 8

Tác phẩm: 透明遇到小正太  Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Edit: Hana {Hana: từ chương này truyện này cứ cách 1 ngày post một chương nhé! Đáng nhẽ post từ hôm qua nhưng tại hum qua ta có việc bận nên hôm nay mới post được à. Một lần nữa mừng Sun tình yêu đã … Tiếp tục đọc