7 - Truyện tự sáng tác / Thiên Niên Ước - Hana

[TNƯ] Chương 2

Thiên Niên Ước – Ngàn Năm Hẹn Ước. Tác giở: chính là hana mèo lười và còn nhiều thiếu sót.. Hana: khi ta viết chương 2 này quả thật viết được 2page đã thấy không biết viết gì rồi, sau mấy hum ngẫm nghĩ ta quyết định bon chen một chút miêu tả cha mẹ … Tiếp tục đọc