[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] chương 9.2

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam Tác giả: Kim Huyên Edit: Sabj tội nghiệp Beta: hana ác ma Chương 9.2     Thứ  Hai     Tần Lan ánh mắt thú vị nhìn Tiểu Đào suy sụp đi vào văn phòng tổng giám đốc.     “Cốc cốc.”     “Tiến vào.”     Cô đẩy cửa mà vào, tính lấy vẻ mặt đáng thương hề … Tiếp tục đọc