4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Gởi cho tất cả các bạn

          Trước tiên, Đình có lời xin chào mọi người đã ghé thăm nhà Hana và đọc bài này.  Bài này là ta nói , bởi vì ta muốn mọi việc có sự rõ ràng hơn.           Chắc mọi người cũng biết bài viết “gửi Lily ” của  Hana, khi ta viết bài này, là … Tiếp tục đọc