Trách Tôi Làm Hư em - Lộ Khả Khả

Làm Hư em – Chương 1.1

Trách tôi làm hư em Tác giả: Lộ Khả Khả Edit: Sabj Beta: hana Chương 1.1 Hana: hứa với mọi người là truyện này post thế vào Nữ Nam Nhân mà giờ mới post được, huhu…sori cả nhà nhé….mọi người cảm ơn cô Bj nào… Tiếp tục đọc