4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Hê hê… Mùng 2/9…♥

*Cúi đầu* Như mọi người đã biết, ngoài bộ Tổng Tài Thử Hôn của Mễ Bao có Ebook còn những bộ còn lại trong nhà Hana đều không có Ebook đúng không. Hì hì.. Thật sự lý do không làm EB không phải vì sợ người ta lấy rồi in ra đâu, mà nguyên nhân … Tiếp tục đọc