Hấp dẫn – Chương 36
[HĐ] Dùng Hấp Dẫn, Hạ Gục Anh - Vô Ảnh Hữu Tung

Hấp dẫn – Chương 36

Dùng hấp dẫn hạ gục anh Tác giả: Vô Ảnh Hữu Tung Edit: Hana Buồn Bã Chương 36: Tình Yêu không có giới hạn… Hana: đọc chương này vừa thương Thiên ca vừa yêu Thiên ca hơn… ôi… yêu thật… mỗi tỗi dài như quỷ… Tiếp tục đọc