[Võng du] Trong suốt gặp được tiểu chính thái – chương 14
[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp được tiểu chính thái – chương 14

 Tác phẩm: 透明遇到小正太   Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Chương 14. Muốn thua hay thắng? Edit: Vân đại – Boss BT cấp thủ lĩnh Tiểu Hỉ từ trước tới nay luôn là đứa trẻ chăm chỉ hiếu học, cho nên Tiểu Phong đánh bại mọi người để trở thành sư phụ tay sai của … Tiếp tục đọc