[Đen – Đen] Chương 1
[HĐ] Đen Ăn Đen - Cư Ni Nhĩ Tư

[Đen – Đen] Chương 1

Đen Ăn Đen Tác giả: Cư Nils Edit: Mimi Beta: Hana Chương 1: Trận chiến đầu tiên Hana: Ngày 1/10 đã đến, truyện được lên sàn, có nhiều bạn chắc đã đọc rồi nhưng vẫn vào ủng hộ Hana với nhé!! Hí hí… lịch post đã được cập nhật bên tường nhà, mọi người đọc … Tiếp tục đọc

Xin lỗi cả nhà
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Xin lỗi cả nhà

Thời gian qua vì lí do cá nhân khiến mình pri blog. Mình biết nhìu bạn đk nhưng mình kô thể đồng ý. Xl mọi người rất nhiều. Mình vốn là người sống theo cảm tính vì thế vấn đề tình cảm ảnh hưởng mình rất nhiều. Lần trc mình cũng nói đấy. Kô ai … Tiếp tục đọc