[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 17
[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 17

Tác phẩm: 透明遇到小正太  Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Chương 17 : Tiến dần từng bước Edit: Xunhi Tiểu Hỉ còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã lấy tư thế cực kì không hay ho mà quỳ rạp trên mặt đất, trong đầu ầm vang một mảnh tối đen tiếp theo … Tiếp tục đọc