[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 18
[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 18

Tác phẩm: 透明遇到小正太  Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Chương 18 : Cậu xong đời rồi Edit: Xunhi Tiểu Hỉ trừng mắt nhìn Tiểu Phúc, cậu ta định làm gì? “Chân của cô. . . . . .” Tiểu chính thái cắn môi chỉ chân của cô, thì ra máu đã ngừng chảy nhưng … Tiếp tục đọc