[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 19
[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 19

Tác phẩm: 透明遇到小正太  Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Chương 19: Yêu cùng hận Edit: Xunhi Trong đầu Tiểu Hỉ  hiện ra Hướng Đông Minh, thân cao XX, thể trọng XX, ba vòng XX. . . . . Đối với Tiểu Hỉ mà nói, người này từ lúc ba năm trước đây liền hóa … Tiếp tục đọc