[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 20

Tác phẩm: 透明遇到小正太  Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹  Chương 20 : Lưu lại nhớ lại Edit: Xunhi Luyến Thiên Dạ: “Tỉ, Tinh Quang, ta đang tìm hai người!” Luyến Thiên Tinh Quang: “Dạ tìm chúng ta có việc gì ?” Tiểu Hỉ bĩu môi, trong tay hung hăng nhéo thử một cái, trên … Tiếp tục đọc