[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 21

 Tác phẩm: 透明遇到小正太   Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Chương 21 : Nổi lên trận chiến Edit: Xunhi “Trời đất! Người đối phương  đến quấy rối !” Tiểu Hỉ kêu lên, cô đang muốn cường hóa kiện trang bị đột nhiên thất bại, người cũng về tới điểm xuất phát (zero) “Lại đây, ta … Tiếp tục đọc