[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 22

 Tác phẩm: 透明遇到小正太   Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Chương 22: Gặp rắc rối Edit: Sunny Luyến Thiên Ngu Ngốc: “Ta cảm thấy những lời này nên hỏi mọi người?” Thần Thoại Đông Minh: “Chuyện này bạn yên tâm, ta lấy danh nghĩa tộc trưởng của Thần Thoại cam đoan với bạn, nếu bọn … Tiếp tục đọc