[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái- chương 25

Tác phẩm: 透明遇到小正太  Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Chương 25: Tình cảm thật là tốt Edit: Sunny [Sún: nam chính chính thức hiện bản chất, đọc đoạn này ngọt ngào làm nhớ lại tình cảm ngày xưa quá, 0_0 ] Rốt  cuộc cũng qua đường cái được rồi, Tiểu Hỉ vội vàng rút … Tiếp tục đọc