EB – Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh
[HĐ] Dùng Hấp Dẫn, Hạ Gục Anh - Vô Ảnh Hữu Tung

EB – Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Bạn là người cực kỳ hêm thích EB, có điều mấy bộ làm chung, Sún muốn làm EB nên bạn cũng không phản đối. Đây là link eb do Sún thưn yêu của ta tự làm nhé, mới xong tối qua đó nhá. Mọi người nhớ cảm ơn công sức của Sún nha… hô hô… … Tiếp tục đọc