Kết Quả
8.1 - CT: Viết cảm nhận về người trong trái tim tôi

Kết Quả

Sau chuỗi ngày đằng đẵng, cuối cùng ngày này cũng đến… ô ô ô… ta đau khổ thông báo…ách, nhầm, vui mừng thông báo…. Ta… ta….. ta…. Xin được trân trọng thông báo, thời hạn bình chọn đã kết thúc. Tính đến lúc này, tổng lượt bình chọn là 71 lượt. Cởm ưn mọi người đã … Tiếp tục đọc