Hóng hớt và chia sẻ
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Hóng hớt và chia sẻ

Mình là người chưa từng viết cảm nhận truyện gì, ách, lười đó mà, tự nhiên đêm qua đọc cái này, đến chương 8,9 gì đó thì đến chương buồn cười… nghĩ dậy thì viết cái này… ha ha Tiện lắm nhá, chủ nhà có cái giới thiệu rồi… ta sẽ tạm giới thiệu ở … Tiếp tục đọc