Thông báo – Áp dụng từ 07/12/2011 đến ….
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Thông báo – Áp dụng từ 07/12/2011 đến ….

Do Hana ko có tâm trạng nào nữa nên nhờ ta lên viết cái thông báo này hộ. Từ ngày hôm nay, 07/12/2011, trừ truyện Sói cưỡi ngựa tre tới (Là quà sinh nhật của Sún) là vẫn lên lịch post bình thường, còn tất cả các dự án truyện còn lại trong nhà bạn … Tiếp tục đọc