Sói -Chương 26
[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói -Chương 26

[Quà sinh nhật Hana tặng Sún iu] Sói cưỡi ngựa tre tới Trừu Phong Mạc Hề Edit: Hana Chương 26 Hana: Theo như tác giả nói, đây được coi như là một phiên ngoại, vì dùng ngôi thứ nhất không thể biểu đạt hết những gì lòng người… Hờ hờ… cái chương này nó dài … Tiếp tục đọc