Sói – Chương 33
[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 33

[Quà sinh nhựt Hana tặng Sún iu] [Không tem đó] Sói cưỡi ngựa tre tới Trừu Phong Mạc Hề Edit: Hana Chương 33 Hana: Đọc chương này có một đoạn cuối mọi người nên cẩn thận một chút, đọc đi để hiểu vì sao Thú ca lại có thể biến thái cỡ đó… đối đầu … Tiếp tục đọc