Sói – Chương 34
[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 34

[Quà sinh nhật Hana tặng Sún iu] [Không têm đoá… *trợn mắt*] Sói cưỡi ngựa tre tới Trừu Phong Mạc Hề Edit: Hana Chương 34 Hana: Đọc chương này nên cẩn thận một chút nhá.. hờ hờ…. đọc để biết Thú ca có bao nhiêu âm hiểm và biến thái… Tiếp tục đọc