Thông báo về bộ Sói cưỡi ngựa tre tới
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Thông báo về bộ Sói cưỡi ngựa tre tới

Thông báo về bộ Sói cưỡi ngựa tre tới Đau khổ quá, đúng là có phiên ngoại thật, ta nhìn thấy chữ phiên ngoại, bên dưới có một tràng một tràng những số 1,2… trong ( ) nên tưởng là phiên ngoại bị chia nhỏ, đến hôm nay nhìn lại mới phát hiện, thì ra … Tiếp tục đọc