Update 3
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Update 3

Cảm ơn cả nhà nhìu ing update 3… mọi người cố đọc hộ mình nhá Thưa mấy bạn “mmoon2412, TLKhCon, ngayvuive, angeltalkative” và nhiều nhiều những bạn từ trước đến nay post truyện Em dám nói em không tính phúc của bọn tớ lên wattpad. Tớ nói các bạn này, dù các bạn chọc tớ tức điên … Tiếp tục đọc