Thông báo (lại thông báo)
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Thông báo (lại thông báo)

Vốn định rời núi nhưng rồi lại có chuyện xảy ra… chắc mình sẽ bế quan tiếp đến hết năm nay… Năm nay những kẻ nhàn hạ quá nhiều… Mình mệt quá… chúc mọi người một noel vui vẻ, không như mình… Hức… Vừa đi ăn phở về thì không hiểu sao chân bị chảy … Tiếp tục đọc