Tiểu Bạch Giá Lâm, xin hãy chăm sóc! – 小白驾到,请多关照
5 - Dự Án

Tiểu Bạch Giá Lâm, xin hãy chăm sóc! – 小白驾到,请多关照

Khụ khụ, như đã thông báo trong cái bài chốt hạ cho Sún yêu. Bạn Hana tham lam và xấu tính bắt đầu tung văn án lừa tình siêu cấp hờ hờ. Tiểu Bạch Giá Lâm, xin hãy chăm sóc! 小白驾到,请多关照 Tác giả: Lộ Tranh Tiếp tục đọc

Oan Gia – Chương 11
[HĐ] Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu - Tạ Tri Ní

Oan Gia – Chương 11

Không phải oan gia không tụ đầu Tác giả: Tạ Tri Ní Edit: Hana Chương 11 Hana: Chương này… cảnh báo mọi người… cẩn thận khi đọc… ta vừa làm vừa cười vì độ biến thái khủng khiếp của bạn Thanh hờ hờ… cười điên người… có cảnh bạo lực, đề nghị suy nghĩ cẩn … Tiếp tục đọc