Cái này quan trọng nhá các bạn !! ^^
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Cái này quan trọng nhá các bạn !! ^^

Bạn muốn mình hoàn bộ nào nhứt???? Thời hạn bình chọn đến hết ngày 22/1/2012, Bắt đầu từ ngày 23/1/2012 sẽ chỉ post bộ được bình chọn cho đến khi hoàn. Hiện tại Đen ăn đen đang chiếm ưu thế…. các bạn tiếp tục vote nhé. Không khoá những bình chọn lặp lại mà ^^ Bạn muốn mình làm bộ nào đầu tiên????? Bộ … Tiếp tục đọc