Hiếp Lâm Lâm – Tức Âu Dương tâm thần.. ách, nhầm nữa, Âu Dương Lâm Thần ^^
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Hiếp Lâm Lâm – Tức Âu Dương tâm thần.. ách, nhầm nữa, Âu Dương Lâm Thần ^^

nangvui88 Aizzzz. Mụ Lâm lâm bị hack YH. Mọi người (những bạn nào đã có YH của mụ ấy từ trước hoặc chưa có và muốn làm quen từ giừ) làm ơn add lại hộ ta cái nhá. Chứ ta cũng hêm có thời gian ngồi lấy từng YH đưa cho mụ ấy đâu >”<…. … Tiếp tục đọc