Híp mi i i i i i i !
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Híp mi i i i i i i !

Ai…. điện thoại bị hỏng nên đâm ra dạo này chẳng được nói chuyện Yh với mọi người mấy… Hức.. Tối hum qua muốn ol chat chit thì bị mẹ tranh máy chơi hết Zing Me rồi chơi qua Picachu, ta đã dùng đến chiêu “Mẹ nhường cho con chơi đi rồi mai sau con … Tiếp tục đọc