Làm ơn đừng cmt xin hay hỏi pass ta nữa >”<
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Làm ơn đừng cmt xin hay hỏi pass ta nữa >”<

Mọi người làm ơn đừng cmt xin pass hay hỏi pass ta nữa…… ta kô thể nghe lời Panda, bơ những cmt đó đi kô trả lời, mà ta cũng kô thể suốt ngày đi trả lời cùng 1 nội dung được. Lần cuối cùng ta nói, tr nhà ta không set pass câu comt, … Tiếp tục đọc