Đi hớn được cái cmt này hay kinh, mình kết, bạn ấy hiểu nghĩa giống hệt mình… bộ này lấy của mình bao nước mắt ing ing >”<
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Đi hớn được cái cmt này hay kinh, mình kết, bạn ấy hiểu nghĩa giống hệt mình… bộ này lấy của mình bao nước mắt ing ing >”<

Bạn thề từ ngày đọc ngôn tình giờ mới tìm được bạn có cùng ý tưởng ^^ happy quá ^^ Cười từ trưa đến giờ vì biết có người dù chết trắng xương vẫn không quên được mình, không phải 1 mà cả đôi… happy ing…. dù sự việc có hay không liên quan, có khi bắn đại bác 18 đời tổ … Tiếp tục đọc