Đến bao giờ editor mới được tôn trọng đây???
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Đến bao giờ editor mới được tôn trọng đây???

  Đến bao giờ editor mới được tôn trọng đây??? Chán quá, im lặng mãi cũng chán… Cứ vài hôm lại có người đưa link nói truyện ở nhà lại bị lên wattpad. Mình thật sự không thể hiểu nổi các bạn ấy nữa… Các bạn ấy có nhất thiết phải như thế không? Mình … Tiếp tục đọc