Đã hạ bài vô cảm vì cảm xúc đã khác ♥♥♥
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Đã hạ bài vô cảm vì cảm xúc đã khác ♥♥♥

Hum nay sau khi nói chuyện với bạn Bạch Linh ta đã hiểu ra một số điều. Và ta đưa ra một vài quyết định nhỏ nhỏ cho nhà ta như sau. Trước khi mọi người nghe quyết định của ta thì làm ơn nghe lời khuyên và lời nhờ vả chân thành của mình. … Tiếp tục đọc