Thông báo dành cho các bạn đã nhận Edit truyện trong nhà Hana ^^
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Thông báo dành cho các bạn đã nhận Edit truyện trong nhà Hana ^^

  Hi Đầu tiên cảm ơn tất cả các bạn đã nhận ed truyện trong nhà Hana ^^ Tiếp theo mình xin thông báo một vài chuyện. Đầu tiên là với bộ Ôn nhuận như hi do Haye và Loan Loan nhận ed. Hai bạn đã nhận ed, chúng ta cũng đã thống nhất là … Tiếp tục đọc