Thông báo Ebook quà sinh nhật Kều, c Hương và Myly
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Thông báo Ebook quà sinh nhật Kều, c Hương và Myly

Đã mêu Ebook quà sinh nhựt cho các bạn trong nhà, bạn nào nhận được thì reply lại cho tớ qua mail ngay, nếu hem mời qua bài này thông báo để còn gửi lại nha >”< Hum trước may gần xong cái này ^^ thiếu 1 bên tay, đáng iu hem, cái cổ áo … Tiếp tục đọc