4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Cái này chỉ dành cho các bạn nào là người nhà Hana, editor ed cho Hana hay những bạn nào yêu quý Hana, ai ghét mời không click, thanks

Cái này chỉ dành cho các bạn nào là người nhà Hana, editor ed cho Hana hay những bạn nào yêu quý Hana, ai ghét mời không click, thanks Tình hình rất bất thình lình. Hnay đột nhiên điên lên, ham muốn nổi lên, đi hành hạ những bạn nào yêu quý mình.. hô hô. … Tiếp tục đọc