4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Đã sa ngã tròn 1 năm ^^

Hum nay là ngày giải phóng Miền Nam, cũng là ngày tròn 1 năm post truyện của bạn Hana. Để kỷ niệm này này bạn chính thức đưa bộ Hắc Bạch Xứng ra giải quyết. Rất cảm ơn các bạn đã giúp bạn ed truyện này. Cảm ơn những bạn đã gửi truyện cho mình … Tiếp tục đọc