4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Nhờ chửi hộ cái con điên lần trước >”<

Gem Hồng Ngọc facebook.com/gem.hongngoc   x smileygems2@yahoo.com.vn 27.2.80.77 Đăng ngày 2012/05/29 lúc 20:41 cái theme vàng như cức cái theme vàng như cức smileygems2@yahoo.com.vn Gem Hồng Ngọc http://www.facebook.com/gem.hongngoc 0 Chấp nhậnPhản đối | Trả lời | Sửa nhanh | Sửa | History | Spam | Thùng rác Vẫn con thần kinh lần trước thì phải … Tiếp tục đọc