[HĐ] Như Xa Như Gần - Thanh Âm Mặc Ảnh

Như Xa Như Gần – Thanh Âm Mặc Ảnh

Panda iu quý, chị quyết định làm một mình thôi, vì như chị đã nói, sẽ không share nữa ^^, không muốn làm khó kưng. Chị làm được một đoạn rồi ^^ ôi đáng iu ghê gớm ^^ Chị post pass cho người nhà mình đọc thôi, em có mún làm thì làm nhé ^^ … Tiếp tục đọc