5 - Dự Án

Về các list mới

Originally posted on ~*(KNX)*~:
Chào các bạn! Hiện nhà KNX có thêm 2 list mới là List phương Tây hoàn và List Việt Nam hoàn. Hai list này vốn từ diễn đàn Lê Quý Đôn paste qua, do Ami xin phép Kiều và Hana cho đem list qua đây. Nhưng, sau khi suy nghĩ thì…