[HĐ] Em Dám Nói Em Không Tính Phúc - Hốt Nhiên Chi Gian

Em dám nói em không tính phúc ( chương 38)

Hana thân iu ơi, nàng sẽ phải vất vả nhìu nhìu khi làm beta cho ta, nàng hãy chấp nhận số phận đi, đơơn giản chỉ vì nàng gọi ta là * nô lệ*, vì thế nàng phải trả giá cho việc đó đấy thui…… Hana cố lên, cố lên…. ~ là lá la ~….. Tiếp tục đọc