[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Thông báo về bộ “Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái”

Hi, Tình hình là giờ cả mình và Sunny đều không thể tiếp tục thực hiện bộ này nữa, vì vậy mình đã chọn mặt gửi vàng, gửi bộ này nhờ bạn Tuyết Liên ở bên Tuyết Liên Gia Trang làm tiếp cho đến hết. Bên Tuyết Liên Gia Trang edit rất nhiều võng du … Tiếp tục đọc

[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Chương 39 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái

Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái Chương 39: Bỏ qua, chính là cả đời. Chấm mút: Hana thảm đời vì còn những 35 chương + 1 cái kết thúc + 2 cái phiên ngoại, hu hu hu, đời tàn rùi, ai cứu với, còn những 25c Gần xa nữa cơ hu hu hu… … Tiếp tục đọc

[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Chương 38 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái

Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái – Quỷ Quái Muội Chương 38 Chấm mút: Hana đang bị thương ở tay TT^TT: Lâu quá mới có thời gian làm được 1 chương này >”< dài ing >”< Hana: Chương này tặng cho thông gia yêu dấu, có người mới hỏi về bộ Chung Tình … Tiếp tục đọc

[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Chương 37 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái

Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái – Quỷ Quái Muội Chương 37: Thành công chiếm giữ. Edit: Hana iu vấu ^^ Lâu lắm mới làm được 1 chương, ai mà yêu quý bộ này chắc cũng đã chạy rẽ đất rồi cũng nên >”< Vân Béo ơi bạn ở đâu… tớ hận bạn, … Tiếp tục đọc

[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[VD] Chương 36 – Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

[VD] Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái Tác giả: Quỷ Quái Muội Edit: Hana Chương 36 Đánh cuộc. Hana: Hum nay sinh nhật Văn bà cụ non, chúc bà cụ non vui vẻ mạnh khỏe nhá, còn những cái khác thì bà cụ non chỉ cần cố tí là đạt được, khỏi chúc ^^, hnay … Tiếp tục đọc