[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Thông báo về bộ “Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái”

Hi, Tình hình là giờ cả mình và Sunny đều không thể tiếp tục thực hiện bộ này nữa, vì vậy mình đã chọn mặt gửi vàng, gửi bộ này nhờ bạn Tuyết Liên ở bên Tuyết Liên Gia Trang làm tiếp cho đến hết. Bên Tuyết Liên Gia Trang edit rất nhiều võng du … Tiếp tục đọc

[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Chương 39 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái

Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái Chương 39: Bỏ qua, chính là cả đời. Chấm mút: Hana thảm đời vì còn những 35 chương + 1 cái kết thúc + 2 cái phiên ngoại, hu hu hu, đời tàn rùi, ai cứu với, còn những 25c Gần xa nữa cơ hu hu hu… … Tiếp tục đọc

[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Chương 38 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái

Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái – Quỷ Quái Muội Chương 38 Chấm mút: Hana đang bị thương ở tay TT^TT: Lâu quá mới có thời gian làm được 1 chương này >”< dài ing >”< Hana: Chương này tặng cho thông gia yêu dấu, có người mới hỏi về bộ Chung Tình … Tiếp tục đọc

[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Chương 37 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái

Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái – Quỷ Quái Muội Chương 37: Thành công chiếm giữ. Edit: Hana iu vấu ^^ Lâu lắm mới làm được 1 chương, ai mà yêu quý bộ này chắc cũng đã chạy rẽ đất rồi cũng nên >”< Vân Béo ơi bạn ở đâu… tớ hận bạn, … Tiếp tục đọc

[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[VD] Chương 36 – Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

[VD] Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái Tác giả: Quỷ Quái Muội Edit: Hana Chương 36 Đánh cuộc. Hana: Hum nay sinh nhật Văn bà cụ non, chúc bà cụ non vui vẻ mạnh khỏe nhá, còn những cái khác thì bà cụ non chỉ cần cố tí là đạt được, khỏi chúc ^^, hnay … Tiếp tục đọc

Võng du – Chương 31
[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Võng du – Chương 31

Tác phẩm: 透明遇到小正太  Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Edit: Hana Chương 31: Thế Giới Rất Nhỏ Hana: Còn chương này nữa là thoát đợt này, sao mà ta lười quá cơ, lười lắm lắm ấy… Hum trước có người ví dụ có blog bị người iu đá cũng pri…. may quá hêm phải … Tiếp tục đọc

Võng Du – Chương 28
[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Võng Du – Chương 28

Tác phẩm: 透明遇到小正太  Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Chương 28: Nụ hôn của Tề Dạ Edit: Hana “Khả năng có nhiều người, từ nam sinh đến những học muội nhỏ tuổi còn chưa biết đến sự tồn tại của nụ hôn Tê Dạ, tôi đây giúp mọi người hiểu rõ một chút…” Người … Tiếp tục đọc

Võng Du – Chương 27
[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Võng Du – Chương 27

Tác phẩm: 透明遇到小正太  Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Chương 27: Trong dự liệu Edit: Hana Xì poi tí : “…..Một nam sinh mặc một chiếc áo choàng dài, khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ, trên tay đang cầm một cành hoa hồng đỏ tuyệt đẹp.…” [Chàng là ai?????????] Tiếp tục đọc