[XK] Yêu người đến từ phương xa

[XK] Yêu Người Đến Từ Phương Xa

Hana: ta xem trong truyện không có văn án nên xin phép đú đởn thiếu gia, mượn tạm cái văn án của thiếu gia vậy!!! chậc, alô alô, trân trọng giới thiệu với các tình yêu bộ xuyên không thứ 2 của nhà ta, nguồn tìm được vẫn là bên nhà thiếu gia đú đởn … Tiếp tục đọc