Đen Đen – Chương 17 – Pic
[HĐ] Đen Ăn Đen - Cư Ni Nhĩ Tư

Đen Đen – Chương 17 – Pic

Từ giờ những chương truyện Đen Đen sẽ được xem kẽ bởi những chương Pic. Mình sẽ cố gắng làm pic thật to ra rõ ràng để mọi người có thể đọc tiện hơn. Mong mọi người thông cảm. Mình cũng vì không muốn con mình đi hoang nữa thôi á… hì hì. Đọc không … Tiếp tục đọc