Sói – Kết thúc – Hoàn
[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Kết thúc – Hoàn

Sói cưỡi ngựa tre đến Trừu Phong Mạc Hề Edit: Hana Kết Thúc Hana: ôi cái cuộc đời này… cuối cùng cái ngày này cũng đến, hoàn rồi hoàn rồi… ô ô… cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ ta nhé… cảm ơn tác giả viết truyện, một câu truyện … Tiếp tục đọc