Sói – Chương 37
[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 37

[Quà sinh nhật Hana tặng Sún iu] [Tem của Sún iu] Sói cưỡi ngựa tre tới Trừu Phong Mạc Hề Edit: Hana Chương 37 Hana: có lẽ ta quá đã cảm, đọc chương này đoạn cuối, ta cũng thấy muốn khóc… nhớ ông ngoại quá.. Thật may ông ngoại ta vẫn còn khoẻ mạnh, mới … Tiếp tục đọc

Sói – Chương 34
[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 34

[Quà sinh nhật Hana tặng Sún iu] [Không têm đoá… *trợn mắt*] Sói cưỡi ngựa tre tới Trừu Phong Mạc Hề Edit: Hana Chương 34 Hana: Đọc chương này nên cẩn thận một chút nhá.. hờ hờ…. đọc để biết Thú ca có bao nhiêu âm hiểm và biến thái… Tiếp tục đọc

Sói – Chương 33
[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 33

[Quà sinh nhựt Hana tặng Sún iu] [Không tem đó] Sói cưỡi ngựa tre tới Trừu Phong Mạc Hề Edit: Hana Chương 33 Hana: Đọc chương này có một đoạn cuối mọi người nên cẩn thận một chút, đọc đi để hiểu vì sao Thú ca lại có thể biến thái cỡ đó… đối đầu … Tiếp tục đọc

Sói – Chương 31
[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 31

[Quà sinh nhật Hana tặng Sún iu] [Không tem đấy nhá *trợn mắt đe doạ] Sói cưỡi ngựa tre tới Trừu Phong Mạc Hề Edit: Hana Chương 31 Hana: Ôi cuối cùng cũng đã đến đầu ba đít chơi vơi… bao giờ mới được đến đầu bốn đây… chờ mong ing… Tiếp tục đọc

Sói -Chương 26
[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói -Chương 26

[Quà sinh nhật Hana tặng Sún iu] Sói cưỡi ngựa tre tới Trừu Phong Mạc Hề Edit: Hana Chương 26 Hana: Theo như tác giả nói, đây được coi như là một phiên ngoại, vì dùng ngôi thứ nhất không thể biểu đạt hết những gì lòng người… Hờ hờ… cái chương này nó dài … Tiếp tục đọc