Sói – Phiên ngoại
[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Phiên ngoại

Sói cưỡi ngựa tre tới Trừu Phong Mạc Hề Edit: Hana Phiên ngoại Tác giả: Tôi là theo lời hứa… phát hành bản phiên ngoại này… Tôi không thích lừa dối, cho nên vung một chút cát, giả vờ là đã hoàn, vụng trộm phát hành đoản văn, nếu như biên tập nói không được … Tiếp tục đọc