7 - Truyện tự sáng tác / Thiên Niên Ước - Hana

[TNƯ] Chương 3

Thiên Niên Ước – Ngàn Năm Hẹn Ước. Tác giở: chính là hana mèo lười và còn nhiều thiếu sót.. Hana: phù cuối cùng cũng viết được đến chương 3, đoạn này khá là khó khăn khi hana không biết làm cách nào để chuyển cảnh từ hiện đại sang cổ đại, cũng vẫn còn … Tiếp tục đọc

7 - Truyện tự sáng tác / Thiên Niên Ước - Hana

[TNƯ] Chương 2

Thiên Niên Ước – Ngàn Năm Hẹn Ước. Tác giở: chính là hana mèo lười và còn nhiều thiếu sót.. Hana: khi ta viết chương 2 này quả thật viết được 2page đã thấy không biết viết gì rồi, sau mấy hum ngẫm nghĩ ta quyết định bon chen một chút miêu tả cha mẹ … Tiếp tục đọc

7 - Truyện tự sáng tác / Thiên Niên Ước - Hana

[TNƯ] Chương 1

Thiên Niên Ước – Ngàn Năm Hẹn Ước. Tác giở: chính là hana mèo lười và còn nhiều thiếu sót.. Hana: hum nay là chương 1 nhỉ, ta nghĩ nếu cứ theo sự lười biếng của ta thì có khi cả tuần không viết nổi chương nào mất. nhiều khi đang đi trên đường tự … Tiếp tục đọc