[Đen – Đen] Chương 1
[HĐ] Đen Ăn Đen - Cư Ni Nhĩ Tư

[Đen – Đen] Chương 1

Đen Ăn Đen Tác giả: Cư Nils Edit: Mimi Beta: Hana Chương 1: Trận chiến đầu tiên Hana: Ngày 1/10 đã đến, truyện được lên sàn, có nhiều bạn chắc đã đọc rồi nhưng vẫn vào ủng hộ Hana với nhé!! Hí hí… lịch post đã được cập nhật bên tường nhà, mọi người đọc … Tiếp tục đọc